Netherlands Embassy in Stockholm, Sweden

Cycling Festival Europe

Press release / Pressmeddelande: We love cycling

On Valentine’s Day the Netherlands, world cycling country number one, will present a “We love cycling”-campaign as a declaration of love to the bicycle and to launch Cycling Festival Europe. The festival will take place from 14 April till 30 June 2016 in almost all countries of the European Union.

You can find a Swedish version of this press release further down - or download your copy to the right hand side of this page.

The bike is a natural part of life in the Netherlands that contributes to happiness, good health and a better environment. We just love it! On Sunday 14 February the Netherlands Embassies involved in organizing the festival want to show Europe how much the Dutch love cycling by publishing photos of ambassadors on their bicycle from most of Europe’s capitals.
The photos and declarations of love will be published on the website www.cyclingfestivaleurope.eu and on social media.

Cycling Festival Europe: 14 April – 30 June 2016
With this festival the Dutch want to show how much fun, efficient and healthy cycling is as a daily mode of transportation in cities, be it for recreational purposes or for commuting to work and school. The festival takes place during a large part of the Dutch presidency of the EU council and aims to improve the image of cycling and to increase the number of cycled kilometers in Europe, with a particular focus on the capitals.

A wide range of events, seminars and workshops will be organized or sponsored by the Netherlands Embassies in cooperation with local stakeholders. The activities aim to inspire more EU citizens to choose the bicycle as a transportation option in daily life and contribute to bringing together local politicians and stakeholders to develop ideas on how the cycle could be further integrated in cities transport systems.
Our vision is “Cycling is for Everyone”, the slogan of the festival is “Europe: Let’s go Cycling!”

All activities gathered on one website
The festival website www.cyclingfestivaleurope.eu provides an overview of the cycling activities related to the cycling festival. The festival also aims to connect European cities and stakeholders and the website can be used as a forum to exchange ideas and best practices across Europe’s borders.

More information
Website: www.cyclingfestivaleurope.eu
Facebook: cyclingfestivaleurope
Twitter: @CFE2016

The overall coordination of Cycling Festival Europe is managed by the Netherlands Embassy in Berlin, contact details:

Sanne Westra, project coordinator Cycling Festival
Email: sanne.westra@cyclingfestivaleurope.eu
Mobile: +49 1607115378

You can also contact the Netherlands Embassy in your country if you want to participate and share your ideas about best practices to promote the integration of cycling in urban mobility.

--------------------------

Stockholm, 11 februari 2016 – På alla hjärtans dag lanserar Nederländerna, världens främsta cykelnation, kampanjen ”We love cycling”- en kärleksförklaring till cykeln och startskottet för Cycling Festival Europe. Festivalen kommer att pågå från den 14 april fram till den 30 juni 2016 i nästan alla EU-länder. På alla hjärtans dag, söndagen den 14 februari, kommer alla nederländska ambassader som är med och arrangerar festivalen visa Europa hur mycket holländarna älskar cykling genom att publicera foton på nederländska ambassadörer på sin cykel i nästan alla europeiska huvudstäder.

Cykeln är en självklar del av livsstilen i Nederländerna som bidrar till glädje, god hälsa och en bättre miljö. Bilderna och kärleksmeddelandena publiceras på webbplatsen www.cyclingfestivaleurope.eu och i sociala medier.

Cycling Festival Europe: 14 april – 30 juni 2016
Genom denna festival manifesterar holländarna hur kul, effektivt och hälsosamt det är att använda sig av cykeln som dagligt fortskaffningsmedel både för rekreation och pendling till och från jobbet eller skolan. Festivalen anordnas under det nederländska ordförandeskapet i EU och har som syfte att förbättra bilden av cykling samt att öka antalet cyklade kilometer i Europa, med fokus på europeiska huvudstäder. En rad aktiviteter, seminarier och workshops kommer att arrangeras eller sponsras av nederländska ambassader i samarbete med lokala intressenter.

Genom aktiviteterna vill Nederländerna bidra till att fler EU-medborgare väljer cykeln som transportalternativ i det dagliga livet och man vill sammanföra lokala politiker och intressenter för att ta fram idéer om hur cykeln skulle kunna integreras på ett ännu bättre sätt i stadens transportsystem.

Utgångspunkten för kampanjen är: “Cycling is for Everyone”, ledmotivet är: “Europe: Let’s go Cycling!”

Alla aktiviteter samlade på en webbplats
Festivalens webbplats www.cyclingfestivaleurope.eu ger en överblick över de aktiviteter som anordnas i samband med cykelfestivalen. Festivalen har också som syfte att koppla samman europeiska städer och intressenter och genom webbplatsen skapas ett forum där man kan utbyta idéer och erfarenheter över gränserna.

Mer information
Website: www.cyclingfestivaleurope.eu
Facebook: cyclingfestivaleurope
Twitter: @CFE2016

Den övergripande projektkoordinationen för Cycling Festival Europe ligger hos Nederländska ambassaden i Berlin, kontaktperson är Sanne Westra.
E-post: sanne.westra@cyclingfestivaleurope.eu

För närmare frågor kring planerade aktiviteter i Sverige kan du kontakta Nederländska ambassaden i Stockholm, kontaktperson är Frank Schipper.
E-post: frank.schipper@minbuza.nl